درخواست خدمات

روش استفاده از ​خدمات گارانتی

 -          واحد خدمات پشتیبانی از روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 10:00 الی 16:00 آماده ارائه خدمات می باشند.

-          در صورت وجود مشکل احتمالی، نخست وضعیت گارانتی خود را مشاهده نمایید.

-          با واحد پشتیبانی تماس حاصل نمایید و یا در سایت سپیتام در بخش استفاده از خدمات گارانتی پیام ارسال نمایید تا واحد پشتیبانی با شما تماس بگیرد.

-          پس از مشاوره با کارشناس در صورت نیاز دستگاه را به همراه کارت گارانتی به واحد پشتیبانی ارسال نمایید.

-          پس از دریافت محصول سریعا فرآیند پیگیری گارانتی فعال شده و در وضعیت فرآیند گارانتی توسط پیامک و واحد گارانتی اطلاع رسانی می گردد.