تماس با ما

تلفن 1:  50 ​449 449(009821)

تلفن 2:  08 74 96 44(009821)

تلفن 3:  10 74 96 44(009821)

فکس:   99 30 38 44 (009821)


پیامک:  40 441 441 63 3000

موبایل:  796 20 50 0912 ,  22 16 416 0912


پست الکترونیکی:  i n f o @ sepitam . com

وب سایت:  www.sepitam.com
 


آدرس:  تهران، بلوار مرزداران، خیابان ابوالفضل بوستان هفتم غربی پلاک 6 واحد 16