ویدیوی آموزشی

صنعت فیبر نوری و تجهیزات ارتباطی آن در ایران صنعتی جوان و نوپا است، نیازهای شبکه‌های مخابراتی برای بهره‌گیری از این تجهیزات، ما را بر آن داشت در مجموعه سپیتام به عنوان یکی از بازیگران اصلی این صنعت، مجموعه ویدیوهای آموزشی با موضوعیت بخش‌های مختلف این صنعت را تهیه و تولید نماییم. در بخش نخست از این ویدیوها، به معرفی تجهیزات ارتباطی فیبر نوری می پردازیم.