روش استفاده از ​خدمات گارانتی


 - واحد خدمات پشتیبانی از روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 10:00 الی 16:00 آماده ارائه خدمات می باشند.

- در صورت وجود مشکل احتمالی، نخست وضعیت گارانتی خود را مشاهده نمایید.

- با واحد پشتیبانی تماس حاصل نمایید و یا در سایت سپیتام در بخش استفاده از خدمات گارانتی پیام ارسال نمایید تا واحد پشتیبانی با شما تماس بگیرد.

-پس از مشاوره با کارشناس در صورت نیاز دستگاه را به همراه کارت گارانتی به واحد پشتیبانی ارسال نمایید.

- پس از دریافت محصول سریعا فرآیند پیگیری گارانتی فعال شده و در وضعیت فرآیند گارانتی توسط پیامک و واحد گارانتی اطلاع رسانی می گردد.

 نکته مهم:  برای اطلاع از وضعیت گارانتی خود می توانید پنج رقم آخر سریال دستگاه را به سامانه 30006344144140 پیامک نمایید.

looding"src="/images/loading.gif"