کاتالوگ و لیست محصولات Sepitam
برای دریافت کاتالوگ لینکهای ارتباطی فیبر نوری و شبکه سپیتام به زبان پارسی فایل زیر را دانلود نمایید.
Sepitam Products catalog
جهت دریافت لیست محصولات سپیتام  لینک زیر را دانلود نمایید:
Sepitam Product list
سپیتام در یک نگاه: 

  ​

رزومه

رزومه سپیتام :                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rezoome Sepitam Producat ( Sepitam Co).pdf

مشخصات فنی محصولات

جهت دانلود مشخصات فنی فارسی محصولات بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

Technical Spec of Sepitam POEs ( farsi).pdf

Technical Sepitam fiber Optic converter(farsi).pdf

Technical Spec of Sepitam Media convertor( farsi).pdf