محصولات ارتباطی سپیتام

مبدل فيبر نوری 2 کانال تصویر، 5 کانال دیتا دوطرفه، 2 خط تلفن

امتیاز :
کد محصول : S-2V5bD2P-T/R
'/>

مشخصات به زبان فارسی: