محصولات ارتباطی سپیتام

کابل فیبر نوری Indoor

امتیاز :
کد محصول : کابل فیبر نوری Indoor
'/>

کابل های فیبر نوری indoor

کابل های فیبر نوری indoor با توجه به نوع ساختاری که دارند بیشتر در پروژه هایی مورد استفاده قرار میگیرند که شرایط عبوری کابل دارای زوایای تندری می باشند به طور مثال کابل کشی داخل ساختمان، به همین علت روکش این دسته از کابل ها نرم تر و شامل استاندارد های ضذ آتش و در صورت مواجه با دماهای بسیار بالا از خود گازهای سمی هالوژن را تصاعد نمی نمایند. کابل های فیبر نوری indoorدر دو نوع سینگل مود و مالتی مود با استانداردهای لازم تولید می گردند. در نظر داشته باشیدکه به طور مثال حتی برای رساندن کابل های Outdoor به داخل دیتاسنتر در محل ورود به ساختمان یا دیتاسنتر قابل حمل استفاده از باکس های نوری جهت تبدیل کابل به نوع indoor امری بسیار مهم و ضروری است. علت نهفته در روکش کابل های indoorمی باشد چرا که انتقال کابل نرم تر در داخل ساختمان بسیار آسان تر از کابل های سخت outdoor یا IN/OUT می باشد و نکته دیگر عاری بودن روکش کابل های indoor از گازهای هالوژن مطابق استاندارد LSFH و یا LSZH بودهکه این استاندارد با توجه به محل استفاده کابل برای روکش در نظر گرفته میشود. گازهای هالوژن بسیار سمی و خطرناک می باشند و در صورت عدم رعایت واستفاده از کابل های outdoor در محیط های بسته شبکه فاقد استاندارد های ایمنی می باشد. کابل های فیبر نوری indoor در انواع لوز تیوب، تاید بافر، رایزر و یریک اوت قابل ارائه می باشند.

N2x6

N1x6

N2x4

N1x4

پارامتر

2

1

2

1

تعداد تیوب

4

5

4

5

تعداد فیلر

12

6

8

4

تعداد تار نوری

5/2

قطر عنصر مقاوم (mm)

6100 تا 10000

نیروی کشش مجاز (N)

12

قطر نهایی (mm)

170

وزن (kg/km)