محصولات ارتباطی سپیتام

کابل فیبر نوری Outdoor

امتیاز :
کد محصول : کابل فیبر نوری Outdoor
'/>

کابل های فیبر نوری Outdoor

کابل های فیبر نوری Outdoor دسته بندی بسیار گسترده ای را شامل می گردند و بیشترین زیرساخت کشور های مختلف توسط این گروه از کابل های فیبر نوری شکل گرفته اند. پروژه های فیبر نوری به طور کلی از در هم پیوستن کابل های Outdoor , indoor و IN/OUT شکل می گیرند. کابل های فیبر نوری  Outdoor با توجه به پوشش خود و استحکام بالایی که دارند در قسمتی از پروژه ها که خارج از ساختمان می باشند بصورت دفنی و یا کانالی مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به نیاز های پروژه تعداد کر های آن و تارهای نوری آن انتخاب میگردند. کابل های فیبر نوری Outdoor در انواع ریبون ، دراپ ، سلف ساپورت، لوز تیوب و تایدبافر در انواع مالتی مود و سینگل مود قابل ارائه می باشند.

N2x6

N1x6

N2x4

N1x4

پارامتر

2

1

2

1

تعداد تیوب

4

5

4

5

تعداد فیلر

12

6

8

4

تعداد تار نوری

5/2

قطر عنصر مقاوم (mm)

6100 تا 10000

نیروی کشش مجاز (N)

12

قطر نهایی (mm)

170

وزن (kg/km)