محصولات ارتباطی سپیتام

بسته کامل فایلهای کارگاه آموزشی فیبرنوری

امتیاز :
کد محصول : 158181
'/>

بسته کامل فایلهای کارگاه آموزشی فیبرنوری شامل موارد زیر می باشد:

1- SFP چیست؟

2- انواع کابل فیبر نوری

3- آرایش پچ پنل

4- مدیریت پروژه های فیبر نوری

5- مقایسه روش های مختلف فیبر کشی در یک پروژه

6- نحوه اسپلایسینگ انتهایی

7- نحوه اسپلایسینگ میانی

8- نحوه استفاده از دستگاه فیوژن

9- نحوه عملکرد دستگاه تست OTDR