0
سبد خرید شما خالیست!
میتواند برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید

Industrial switch

All

Indoor/Outdoor Switches

All

رک و باکس

All
ویدیو
Sepitam- PI608G-QFDGM
Sepitam- PI608G-QFDGM
Sepitam-PI202G-DF
Sepitam-PI202G-DF
Sepitam-PI208G-DFM
Sepitam-PI208G-DFM
Sepitam-PI204G-DF
Sepitam-PI204G-DF
ُSepitam-EI202G-DF
ُSepitam-EI202G-DF
Sepitam-PH208E-DEL
Sepitam-PH208E-DEL
Sepitam-PH216E-DGL
Sepitam-PH216E-DGL
Sepitam-PS104E-E
Sepitam-PS104E-E
Sepitam.PS104E-EL
Sepitam.PS104E-EL
Sepitam-PS108E-ET
Sepitam-PS108E-ET
Sepitam-PS208G-DFM-at
Sepitam-PS208G-DFM-at
Sepitam_PS208G-DG
Sepitam_PS208G-DG
Sepitam-PS216E-DC
Sepitam-PS216E-DC
Sepitam-PS224E-DC
Sepitam-PS224E-DC
Sepitam-PS412G-QXM
Sepitam-PS412G-QXM
PS422G-DCDFM
PS422G-DCDFM
Sepitam-PI11G-90
Sepitam-PI11G-90
Sepitam-MC11E-SSC20
Sepitam-MC11E-SSC20
Sepitam-PS208E-DGDF
Sepitam-PS208E-DGDF
Sepitam-MC11G-DSC20
Sepitam-MC11G-DSC20
Sepitam-ECX-110
Sepitam-ECX-110
ویدیو
معرفی شرکت سپیتام
معرفی شرکت سپیتام
آنباکسینگ محصولات سپیتام، سوئیچ صنعتی Sepitam-PI204G-DF
آنباکسینگ محصولات سپیتام، سوئیچ صنعتی Sepitam-PI204G-DF
قابلیت رینگ وEPRS در سوئیچ های مدیریتی شرکت سپیتام
قابلیت رینگ وEPRS در سوئیچ های مدیریتی شرکت سپیتام
سپیتام در نمایشگاه ایپاس 1402
سپیتام در نمایشگاه ایپاس 1402
گزارش خبری
گزارش خبری
بازدید وزیر محترم ارتباطات و اطلاعات از غرفه سپیتام در نمایشگاه تلکام ایران 1400
بازدید وزیر محترم ارتباطات و اطلاعات از غرفه سپیتام در نمایشگاه تلکام ایران 1400
بازدید جناب آقای دکتر رستگار، از غرفه سپیتام در نمایشگاه تلکام 1400
بازدید جناب آقای دکتر رستگار، از غرفه سپیتام در نمایشگاه تلکام 1400
بازدید آقای دکتر وحدت رئیس محترم صندوق نوآوری و شکوفایی از غرفه سپیتام
بازدید آقای دکتر وحدت رئیس محترم صندوق نوآوری و شکوفایی از غرفه سپیتام